För att lägga upp din e-postadress i Outlook 2013 gör du följande.

Starta din Outlook, om du startar outlook för första gången får du per automatik guiden ”Skapa ett nytt e-postkonto”. Om du redan har ett konto klicka på ”Arkiv” och väljer ”Lägg till nytt konto”.

I första fönstret som kommer upp väljer du ”Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper”. I nästa fönster som kommer upp väljer du ”POP eller IMAP”.

I detta fönster du nu har framför dig ska du fylla i dina uppgifter:

Användarinformation
Ditt Namn: Förnamn Efternamn
E-postadress: E-postadressen du har skapat i din kontrollpanel

Serverinformation
Kontotyp: IMAP
Server för inkommande e-post: host37.registrar-servers.com
Server för utgående e-post: host37.registrar-servers.com

Inloggningsinformation
Användarnamn: E-postadressen du har skapat i din kontrollpanel
Lösenord: Lösenordet du skapade i din kontrollpanel

Klicka nu på knappen Avancerat, här inne ska du fylla i följande:

Inkommande Server (IMAP): 993
Utgående Server (SMTP): 465

Ställ in både att använda SSL.

Du kan också behöva bocka i ”Kräv säker lösenordsautentisering vid inloggning”.

Det här kan vara bra att skriva in där det står Rootmappens sökväg/Prefix för IMAP sökväg: Inbox

Related Articles

Logga in