SSL används när man vill skydda den information som skickas mellan t ex. en webbläsare (klient) och en server eller mellan olika serverar och applikationer. Det kanske vanligaste exemplet är kortbetalningar, då man givetvis inte vill skicka kontokortsinformationen i klartext. SSL bör användas när man värdesätter säkerhet och förväntar sig att andra ska lita på den tjänst man tillhandahåller

Ett SSL-certifikat talar också om för vilken adress det är utfärdat för och i vissa fall, beroende på certifikatstyp, vilket företag som står bakom webbplatsen man besöker. Denna information visas om man klickar på hänglåset i webbläsaren eller på det sigill som följer med vissa certifikat. Är det certifikat av typen EV (Extended Validation) blir adressfältet grönt och vem som utfärdat certifikatet, samt vem det är utfärdat för, visas till höger om adressfältet.

Related Articles

Logga in