En viktig aspekt av ett certifikat är att verifiera vilken site man besöker. Extended Validation innebär att man gör en extra noggrann kontroll av adress, ägare mm av websiten så att den som besöker den skall kunna vara trygg i att det verkligen är det som man utger sig för att vara.

Eftersom man kollar bolagsregister, inhämtar intyg och även tredjeparts intyg så tar det oftas ca 1-2 veckor och i bland något längre att utfärda ett sådant. I gengäld får man marknadens mest kraftfulla och trovärdiga certifikat.

EV-certifikaten är änkta för e-handels siter, banker, myndigheter, företag och organisationer där det är viktigt att kunna bekräfta websitens identitet för besökarna.

Related Articles

Logga in